• Onderwijs
  • Geheugen
  • SE & CE
  • Resultaat

De Mindset

Je focus, je manier van denken, is bepalend voor de mate van efficiënte leerkwaliteit. De beste vorm en inhoud zijn waardeloos zonder die mindset. Zonder zelfvertrouwen en motivatie verliest alle hulp aan kracht. Opgeven komt dan dichtbij en slechte resultaten valideren vervolgens het denkpatroon. Zie hier enkele voorbeelden.

 

Leerstrategie

Leermiddelen die het gehele proces vereenvoudigen. Met minder tijd en moeite meer onthouden, begrijpen en toepassen.  Met verschillende handvatten wordt informatie overzichtelijk verzamelend en opgeslagen. Het is de laatste stap naar het efficiënt internaliseren van de lesstof. Lesstof die niet alleen zorgt voor reproduceren, maar ook zorgdraagt voor toepassen van inzicht en begrip bij het oplossen van vraagstukken. Zie hier enkele voorbeelden.

 

Loci

Alle benodigde informatie wordt met een relatief eenvoudige methode met herhaling opgeslagen. Lesstof wordt opgeslagen langs de (denkbeeldige) routes. Het plaatsen van informatie gaat volgens de methode van Loci. 

Tijdens een SE, PTA of CE wordt langs de route beelden met informatie opgehaald en toegepast. 

Voor gevorderden: met het Major systeem en  PAO systeem kunnen meerdere beelden als één beeld op één plaats op de route worden geplaatst. Het is vergelijkbaar met het comprimeren van meerdere bestanden tot 1 klein bestand.