• Onderwijs
  • Geheugen
  • SE & CE
  • Resultaat

Het Major systeem wordt gebruikt voor het onthouden van getallen, bijvoorbeeld mobiele nummers. 

Getallen worden omgezet in medeklinkers en  vervolgens worden er betekenisloze klinkers toegevoegd om woorden te vormen. Het getal is dan een woord of het woord is dan het getal. Het woord kan vervolgens als beeld in een locus worden opgeslagen. 

 

Door het systeem te gebruiken in combinatie met het PAO systeem kan er per locus drie beelden worden opgeslagen. Het PAO systeem 'vertaalt' de volgorde van de beelden per locus.  

 

Nummer Medeklinker Waarom
0 S of Z Zero
1 T of D T lijkt op de 1
2 N N lijkt op een gedraaide 2
3 M M lijkt op een gedraaide 3
4 R R lijkt op een gespiegelde 4
5 L L is het Romeinse teken voor 50
6 G G lijkt op een 6
7 K K bestaat uit 7's
8 F of V F bestaat uit een halve 8
9 P of b P is gespiegelde 9 en b is een gedraaide 9
o, a, e, i, u gebruikt om woorden te vormen zonder de waarde te veranderen

Door getallen om te zetten in medeklinkers, in combinatie met klinkers, kunnen getallen omgezet worden naar beelden. 

22 = NN = NoN

814 = VDR = VaDeR

466641 = RGGGRD = RuGGeGRaaD.

Een beeld van een ruggegraad met links een non en rechts mijn vader: 22.466.641.814

 

Het onthouden van een mobiel nummer: 

(06) 51030922 = LTSMSPNN = LaaT SoMS PoeN Na

 

Neem contact op voor meer informatie.