• Onderwijs
  • Geheugen
  • SE & CE
  • Resultaat

PAO staat voor Person, Action & Object. Met dit systeem is het mogelijk om 3 x 2 getallen in één locus te plaatsen. 

Met het Major Systeem worden plaatjes gemaakt aan de hand van de vorm van het getal. 

 

Met het PAO systeem kan met het Major Systeem eenvoudig de volgorde van de getallen in één beeld worden opgeslagen. 

Voorbeeld:

Getal Letter Persoon Actie Object/Onderwerp Speelkaart Binair
00 S/Z ZUS ZEURT AANDACHT ♠ 10 00000
22 NN NON BIDT GOD ♦ 2 01010
77 KK KOK KOOKT DINER ♣ 7 11111
02 ZN ZON STRAALT ZONNESTRALEN ♠ 2 00010

00 22 77 wordt een beeld van mijn zus die bidt voor een diner. Dat beeld wordt in één locus geplaatst

77 00 22 wordt een beeld van een kok die zeurt om god.

22 00 02 wordt een beeld van een non die zeurt om zonnestralen.

 

Op deze manier kan een reeks van 6 getallen per locus worden geplaatst. Met de combinatie van de methode van Loci, bijvoorbeeld 10 Loci, kan op vrij eenvoudige wijze zomaar een reeks van 60 getallen worden onthouden. 

Ook zijn er weer variaties mogelijk door getallen te koppelen aan speelkaarten (3 speelkaarten in 1 locus of een heel kaartspel in 17 Loci) of aan binaire reeksen (binaire reeks van 15 per locus). 

Het lijkt wellicht lastig, maar met enige oefening en herhaling is het al snel mogelijk om een kaartspel te onthouden, bijvoorbeeld casus III of telefoonnummers van klasgenoten. 

 

Neem contact op voor informatie.