• Onderwijs
  • Geheugen
  • SE & CE
  • Resultaat

CONTEXT

De populatie bestaat uit 3 klassen van 2Basis, 3 klassen van 2Kader, gemiddeld zijn er 16 leerlingen per klas. Klas 1 van Basis en Kader wordt alleen gevraagd om een lijst te onthouden. De overige twee klassen per leerniveau wordt de methode uitgelegd.

 

 

RESULTAAT

  • Leerlingen worden uitgedaagd, overtreffen hun eigen verwachting/kunnen en zijn nu bereid om gemotiveerd en actief te participeren. in een vorm van gamification. 
  • Leerlingen uit de referentieklassen willen wisselen en worden geënthousiasmeerd door succes van overige klassen.
  • Leerlingen die de methode gebruiken scoren veel beter dan het referentiekader. 
  • Leerlingen geven aan het systeem van Loci te willen gaan gebruiken voor toetsen en Loci langs de route naar/van school te willen plaatsen. 
  • De resultaten lijken niet leerniveau afhankelijk.

 

 

CASE I - DE BOODSCHAPPENLIJST 

Elke klas (totaal circa 96 leerlingen (3x2B en 3x2K) van gemiddeld 13 jaar krijgt de gelegenheid om individueel een boodschap op te schrijven tot een maximum van 21 boodschappen. Deze 21 boodschappen worden volgens de Loci methode verdeeld in 3 tot 4 boodschappen per locus. De methode van Loci is de populatie uitgelegd als een route door hun eigen huis. 

klik hier voor resultaat en conclusie

 

CASE II - HERINNERING BOODSCHAPPENLIJST (3 maanden)

Onverwachts wordt de populatie aan het einde van het schooljaar, aan het einde van de les, de boodschappenlijst te herinneren en op te schrijven.  Er klinken in klassen kreten die te maken hebben met loci. De populatie is bijna 3 maanden verder. 

klik hier voor resultaat en conclusie

 

CASE III - 13 KEER SCHOPPEN

De populatie krijgt 13 speelkaarten te zien van schoppen (A,H,V,B, 2 tm 10). De referentieklas moet de volgorde van de kaarten onthouden. De geïnformeerde klas krijgt uitleg op het bord over het Major & PAO systeem en maakt loci (4x3 loci). 

klik hier voor resultaat en conclusie