• Onderwijs
  • Geheugen
  • SE & CE
  • Resultaat

CONTEXT

De populatie bestaat uit 3 klassen van 2B, 3 klassen van 2K (gemiddeld zijn er 16 leerlingen per klas). Telling gebeurt door middel van hand opsteken. Klas 1 van Basis en Kader wordt alleen gevraagd om een lijst te onthouden. Twee overige klassen per leerniveau worden wel geholpen. 

 

Elke klas (totaal circa 96 leerlingen (3x2B en 3x2K) van gemiddeld 13 jaar oud krijgt de gelegenheid om samen een boodschappenlijstje op te schrijven tot een maximum van 21 boodschappen. Deze 21 boodschappen worden volgens de Loci methode verdeeld in 3 boodschappen per locus. De methode van Loci is de populatie uitgelegd als een route door hun eigen huis. 

Populatie wordt gevraagd om absurde plaatjes te maken. Bijvoorbeeld: sateprikkers, pindakaas en komkommer. Het plaatje wordt een met pindakaas gevulde komkommer die aan alle kanten doorstoken is met sateprikkers. Er worden totaal 7 loci gemaakt met de klas, om 21 boodschappen te plaatsen. Na 30 minuten wordt de populatie gevraagd om in 5 minuten de boodschappen in willekeurige volgorde op te schrijven. 

 

Resultaat & Conclusie

2BK1 : gemiddeld aantal boodschappen onthouden 12/21 : 56% > 12 boodschappen (4x3 boodschappen)

2BK1 : gemiddeld aantal boodschappen onthouden 15/21 : 18% > 15 boodschappen (5x3 boodschappen)

2BK2 + 2BK3 : gemiddeld onthouden 15/21 : 63% > 15 boodschappen (5x3 boodschappen)

2BK2 + 2BK3 : gemiddeld onthouden 18/21 : 26% > 18 boodschappen (6x3 boodschappen)

 

De referentieklassen herkennen zichzelf in het resultaat, terwijl de geïnformeerde klassen juist ervaren zichzelf te hebben overtroffen. De klassen bekend met de methode scoren meetbaar beter, De verhouding in resultaat tussen niveau basis en kader is enigszins evenredig. Hierbij mag voorzichtig worden aangenomen dat niveau niet bepalend is voor het resultaat. Er is gekeken naar een veelvoud van drie i.v.m. het aantal boodschappen per locus. Er is sprake van een foutmarge omdat een enkele leerling heeft afgekeken bij het herinneren van de loci. 

 

 

RESULTAAT

  • Leerlingen worden uitgedaagd, overtreffen hun eigen verwachting/kunnen en zijn nu bereid om gemotiveerd actief te participeren. in een vorm van gamification. 
  • Leerlingen uit de referentieklassen willen wisselen en worden geënthousiasmeerd door succes van overige klassen.
  • Leerlingen die het systeem van Loci gebruiken scoren veel beter dan het referentiekader. 
  • Leerlingen geven aan het systeem van Loci te willen gaan gebruiken voor toetsen en Loci langs de route naar/van school te willen plaatsen. 

 

Neem contact op wanneer je als docent/onderwijsinstelling interesse hebt of wilt meedoen met het verzamelen van meer gegevens en onderzoek.