• Onderwijs
  • Geheugen
  • SE & CE
  • Resultaat

CONTEXT

De populatie bestaat uit 3 klassen van 2B, 3 klassen van 2K (gemiddeld zijn er 16 leerlingen per klas). Telling gebeurt door middel van handopsteken. Klas 1 van Basis en Kader wordt alleen gevraagd om een lijst te onthouden. Twee overige klassen per leerniveau worden wel geholpen. 

 

Onverwachts krijgt de populatie de boodschappenlijst te herinneren en op te schrijven.  Er klinken kreten die te maken hebben met loci. De populatie is bijna 3 maanden verder. 

 

Resultaat & Conclusie

2BK1 : gemiddeld onthouden 6/21 : 61% > 6 boodschappen (2x3 boodschappen)

2BK2 + 2BK3 : gemiddeld onthouden 12/21  :78% > 12 boodschappen (4x3 boodschappen)

 

De geïnformeerde populatie scoort percentueel veel beter in het reproduceren van de boodschappenlijst dan de referentieklassen. De referentieklassen konden enkele losstaande boodschappen benoemen. De geïnformeerde populatie reproduceert de loci en scoort twee keer beter dan de referentiepopulatie. 

 

 

RESULTAAT

  • Leerlingen worden uitgedaagd, overtreffen hun eigen verwachting/kunnen en zijn nu bereid om gemotiveerd actief te participeren. in een vorm van gamification. 
  • Leerlingen uit de referentieklassen willen wisselen en worden geënthousiasmeerd door succes van overige klassen.
  • Leerlingen die het systeem van Loci gebruiken scoren veel beter dan het referentiekader. 
  • Leerlingen geven aan het systeem van Loci te willen gaan gebruiken voor toetsen en Loci langs de route naar/van school te willen plaatsen. 
  • Het resultaat lijkt niet niveau afhankelijk