• Onderwijs
  • Geheugen
  • SE & CE
  • Resultaat

CONTEXT

De populatie bestaat uit 3 klassen van 2B, 3 klassen van 2K (gemiddeld zijn er 16 leerlingen per klas).. Telling gebeurt door middel van handopsteken. Klas 1 van Basis en Kader doen niet mee en wordt alleen gevraagd om een lijst te onthouden. De overige klassen per leerniveau wordt wel de kunst van het onthouden uitgelegd.

 

CASE III - 13 KEER SCHOPPEN

De populatie krijgt 13 speelkaarten te zien van schoppen (A,H,V,B, 2 tm 10). De referentieklas moet de volgorde van de kaarten onthouden. De geïnformeerde klas krijgt uitleg op het bord van het PAO systeem en maakt loci (4x3 loci). 

 

Resultaat & Conclusie

2BK1 : gemiddeld onthouden volgorde >6 : 58%

2BK2 + 2BK3 : gemiddeld onthouden volgorde > 9 : 78% & >12 : 29%

 

De geïnformeerde klas(sen) scoort veel beter dan de referentieklas(sen). Deze klas is ook gemotiveerder voor een beter resultaat omdat het 'trucje' interessant is. Daar waar de referentieklas(sen) de speelkaarten individueel en statisch proberen te onthouden, kan de geïnformeerde klas(sen) leunen op de informatie uit de loci. 

 

 

RESULTAAT

  • Leerlingen worden uitgedaagd, overtreffen hun eigen verwachting/kunnen en zijn bereid om gemotiveerd actief te participeren. 1,5 keer zoveel leerlingen weten 1,5 keer meer te onthouden
  • Leerlingen uit de referentieklassen willen wisselen en worden geënthousiasmeerd door succes van overige klassen.
  • Leerlingen die de methode gebruiken scoren veel beter dan het referentiekader. 
  • Leerlingen geven aan de methode te willen gaan gebruiken voor toetsen en Loci langs de route naar/van school te willen plaatsen.  
  • Het resultaat lijkt niet niveau afhankelijk